Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch

Tên văn bản: Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 04/09/2013
Lĩnh vực ban hành: Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực: 04/09/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 18/CT-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Chi-thi-18CTTTg-1.pdf