Nghị định 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 17/CP ngày 6/2/1995

Tên văn bản: Nghị định 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 17/CP ngày 6/2/1995
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 29/09/1998
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/10/1998
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 79/1998/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: nghidinh79-1998NDCP.pdf