Nghị quyết số 63-HĐBT ngày 11/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh tổ chức quản lý công tác du lịch

Tên văn bản: Nghị quyết số 63-HĐBT ngày 11/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh tổ chức quản lý công tác du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 11/04/1987
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 11/04/1987
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 63-HĐBT
Người ký: Võ Văn Kiệt
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: NghiQuyet63-1987-HDBT_1.pdf