Nghị quyết 45-CP ngày 22/6/1993 của Chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển du lịch

Tên văn bản: Nghị quyết 45-CP ngày 22/6/1993 của Chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/06/1993
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 22/06/1993
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: Nghị quyết 45-CP
Người ký: Võ Văn Kiệt
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: NGHIQUYET-45CP-1993.pdf