Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/CP-1995 và Nghị định 79/1998/NĐ-CP về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Tên văn bản: Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/CP-1995 và Nghị định 79/1998/NĐ-CP về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 14/10/1998
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 15/10/1998
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 07/1998/TT-TCHQ
Người ký: Nguyễn Văn Cầm
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu07-1998-TTTCHQ.pdf