Thông tư 7-TMDL/QLTT ngày 18/5/1992 hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ

Tên văn bản: Thông tư 7-TMDL/QLTT ngày 18/5/1992 hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại và Du lịch
Ngày ban hành: 18/05/1992
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 18/05/1992
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 7-TMDL/QLTT
Người ký: Lê Hữu Duyên
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu07-1992-TMDL-QLTT.pdf