Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch do Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tên văn bản: Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch do Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 22/07/2009
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 07/09/2009
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Trần Chiến Thắng và Thứ trưởng-Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu06-2009-TTLTBCABVHTTDL.pdf