Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tên văn bản: Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 25/12/2013
Lĩnh vực ban hành: Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực: 10/02/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 43/2013/TT-BTNMT
Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu43-2013-BTNMT.pdf