Quyết định về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 27/02/2014
Lĩnh vực ban hành: Xúc tiến du lịch
Ngày có hiệu lực: 27/02/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 430/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD430-QD-BVHTTDL2014.doc