Luật Du lịch

Tên văn bản: Luật Du lịch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 05/05/2005
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 44/2005/QH11
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Luat DL.doc