Thông tư 48/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương

Tên văn bản: Thông tư 48/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Ngày ban hành: 29/04/2005
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 14/05/2005
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 48/2005/TT-BNV
Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: TT48 2942005.doc