Thông tư số 34/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Tên văn bản: Thông tư số 34/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 20/11/2014
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 15/01/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 34/2014/TT-NHNN
Người ký: Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu34.pdf