Quyết định số 3423/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề ''Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc''

Tên văn bản: Quyết định số 3423/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề ''Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc''
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 17/10/2014
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 17/10/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: Số 3423/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 6262014.pdf