Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về phê duyệt chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2013 - 2020

Tên văn bản: Quyết định số 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/11/2013 về phê duyệt chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2013 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 11/11/2013
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 11/11/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2151/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: CTXTDLQG-2013-2020.pdf