Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án ''Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long''

Tên văn bản: Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án ''Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long''
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 23/01/2015
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 23/01/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 194/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD1942015BVHTTDL.pdf