Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Tên văn bản: Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 12/02/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 12/02/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Công điện
Số hiệu: 229/CĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Congdien229.pdf