Nghị định 16/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Tên văn bản: Nghị định 16/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/02/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 16/04/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 16/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghidinh16CPtuchuconglap.pdf