Luật số 32/2001/QH10 của Quốc hội thông qua ngày 25/12/2001: LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

Tên văn bản: Luật số 32/2001/QH10 của Quốc hội thông qua ngày 25/12/2001: LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 25/12/2001
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 25/12/2001
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 32/2001/QH10
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QH322001.doc