Luật số 01/2002/QH11 của Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tên văn bản: Luật số 01/2002/QH11 của Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002: LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 16/12/2002
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 16/12/2002
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 01/2002/QH11
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Luat-Ngan-sach-NN-2002.pdf