Luật số 09/2008/QH12 của Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008: LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Tên văn bản: Luật số 09/2008/QH12 của Quốc hội thông qua ngày 3/6/2008: LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 03/06/2008
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 03/06/2008
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 09/2008/QH12
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Luat-qly-sd-tai-san-NN-2008.pdf