Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012: LUẬT GIÁ

Tên văn bản: Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012: LUẬT GIÁ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 20/06/2012
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 20/06/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 11/2012/QH13
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Luat-Gia-2012.pdf