Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép

Tên văn bản: Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 31/12/2014
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 16/02/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 26/2014/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: TT262014BVHTTDL.pdf