Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/11/2014 về Chính sách tinh giản biên chế

Tên văn bản: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/11/2014 về Chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 20/11/2014
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 10/01/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 108/2014/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: ND108-2014-ND-CPPDF.pdf