Nghị định số 21/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/2/2015: Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

Tên văn bản: Nghị định số 21/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/2/2015: Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/02/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/04/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 21/2015/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghidinh21-2015.pdf