Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT HẢI QUAN

Tên văn bản: Luật số 54/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT HẢI QUAN
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 23/06/2014
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 54/2014/QH13
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Luat54-2014-QH13LUATHAIQUANPDF.pdf