Thông tư số 25/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL

Tên văn bản: Thông tư số 25/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 31/12/2014
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 16/02/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 25/2014/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu252014-BVHTTDL.rar