Quyết định số 3770/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2014 Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2014 Căn hộ du lịch - xếp hạng

Tên văn bản: Quyết định số 3770/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2014 Công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2014 Căn hộ du lịch - xếp hạng
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 31/12/2014
Lĩnh vực ban hành: Lưu trú du lịch
Ngày có hiệu lực: 31/12/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 3770/QĐ-BKHCN
Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Quyetdinh-TCVN7798.pdf