Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 18/6/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a

Tên văn bản: Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 18/6/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/06/2015
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 18/06/2015
Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Loại văn bản: Văn bản khác
Số hiệu: 46/NQ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: NQ462015-CP.pdf