Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 22/12/2015 Quy định về tổ chức lễ hội

Tên văn bản: Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 22/12/2015 Quy định về tổ chức lễ hội
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 22/12/2015
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 05/02/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 15/2015/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu15-2015-BVHTTDLPDF.pdf