Thông tư 212/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tên văn bản: Thông tư 212/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 31/12/2015
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 212/2015/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 2122015TT-BTC300450.pdf