Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Tên văn bản: Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 04/02/2016
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 04/02/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 230/QĐ-TTg
Người ký: Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QHXDTrangAn.pdf