THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BVHTTDL

Tên văn bản: THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BVHTTDL THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 08/12/2014
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 10/02/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 19/2014/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: TT192014BVHTTDL.pdf