Thông tư 09/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành ngày 3/2/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Tên văn bản: Thông tư 09/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành ngày 3/2/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 03/02/2016
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 19/03/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 09/2016/TT-BQP
Người ký: Đỗ Bá Tỵ
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu09-2016.pdf