Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10.000

Tên văn bản: Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10.000
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 29/02/2016
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/04/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 02/2016/TT-BTNMT
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: TT022016BTNMT.pdf