Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tên văn bản: Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 13/07/2016
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 13/07/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2522/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD2522-QD-BVHTTDL.pdf