Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tên văn bản: Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Ngày ban hành: 16/01/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 16/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 08-NQ/TW
Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghiquyet08-NQTW.pdf