Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 02/03/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 02/03/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 718/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD718-2017.pdf