Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

Tên văn bản: Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 29/12/2014
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 13/01/2015
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 4778/VBHN-BVHTTDL
Người ký: BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: vanbanhopnhatso4778.pdf