Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017 (Bao gồm nội dung gia hạn miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu)

Tên văn bản: Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017 (Bao gồm nội dung gia hạn miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu)
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 09/06/2017
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 09/06/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 46/NQ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: NQ46-NQCP-2017.pdf