Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Du lịch 2017

Tên văn bản: Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Du lịch 2017
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Nước
Ngày ban hành: 29/06/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 29/06/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 05/2017/L-CTN
Người ký: Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: LenhCTN.pdf