Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tên văn bản: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/10/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 06/10/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 103/NQ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 103signed.pdf