Kế hoạch Hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tên văn bản: Kế hoạch Hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 09/11/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 09/11/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 4215/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: KHhanhdongBVHTTDL.pdf