Quyết định số 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

Tên văn bản: Quyết định số 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 23/11/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 23/11/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1861/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 1861signed.pdf