Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016

Tên văn bản: Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 17/11/2017
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 45/2017/TT-BGTVT
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 452017TTBGTVT.pdf