Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tên văn bản: Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 15/12/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 06/2017/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thong-tu-062017TT-BVHTTDL_1.pdf