Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

Tên văn bản: Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 15/11/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 42/2017/TT-BGTVT
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 42-BGTVTsigned.pdf