Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tên văn bản: Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 31/12/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 168/2017/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghidinh168-2017.pdf