Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Tên văn bản: Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 30/03/2018
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 14/05/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 33/2018/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: TT-so-332018TT-BTC.pdf