Thông tư số 11/2016/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tên văn bản: Thông tư số 11/2016/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại
Ngày ban hành: 05/07/2016
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 20/08/2016
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 11/2016/TT-BCT
Người ký: Trần Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu112016-BCTsigned.pdf