Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

Tên văn bản: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 20/02/2017
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 20/02/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 240/QĐ-TTg
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 240signed.pdf